Diving trips

What to do when you join us for diving trips

Diving must be fun and relaxed. Exactly what you can expect from Scuba Sur Diving Gran Canaria! In order to do a diving trip, we first meet in the office to complete the registration and agree on a planning. If you dived with us before, we have you data in our system, so paperwork is limited. After the registration, you prepare your gear for the dive. Our staff takes care of the logistics and transport. We provide you with a storage box to store all your belongings while you are diving. It will be locked in the center, dry and safe, waiting for your return. Once dressed up, we just have a 5 minutes walk to the boat where you get the safety and dive briefing. After the last check of all the equipment, weights and safety materials, we depart for the dive site.

The planning

All dives are done with our 7.5 meter rib called YOLO-1, capable of taking up to 10 divers. We depart from the ANFI marina, a 5 minutes walk from our dive center. Our prices include all the boat fees, so no surprises at the end!
In the mornings we only have certified divers on board. As such we dive at more distant places or at sites with greater depth, leaving port around 09:00. For organisational reasons we combine sites in the same direction for a double dive. After the first dive, during a 45 to 60 minutes surface interval, you  swap cylinders while the staff  briefs you on the second dive site. The return to the marina is expected around 12:30-13:00. In the afternoon we typically have a mixed group. Introduction divers, snorkellers and courses join the certified divers. Seen the mixed experiences and competences, we stay close to shore for a shallow dive. This allows snorkelers to enjoy their activities as well. We try to leave port for the afternoon activities around 14:00, expecting to be back around 16:00.Diving trips with Yolo-Uno
Interested in a night dive, have a chat with the Scuba Sur Diving team in order how and when we can organize it.

The dive sites

We mainly dive in the south where we have about 30 documented dive sites. The sites vary in depth and type. There are vulcanic reefs, artificial reefs and wrecks, varying from 9 to close to 50 meters. Seen the variaty of the sites, we offer something for every diver. Below you find a small selection of some of the dive site. Occasionally and on demand we can organise dives in center and the north of the island. For some we have partnerships with other centres allowing us to do some boat dives in the norts as well. Check out our  Diving in the North offering is you are interested.

 

Pasito Blanco – Natural Reef

Boat | 17-19m

When you dive at Pasito Blanco you will be amazed by its beauty and wildlife. The site is located in front of the harbour of Pasito Blanco in the south of the island.

(more…)

More info »

Artificial Reef

Boat | 23m

A great dive at Artificial Reef, the concrete structures on the fantastic white sandy bottom. A 24 meter dive you will never forget.

(more…)

More info »

Meteor

Boat | 15-16m

The dive at Meteor is an easy wreck dive you all can enjoy. Although heavily damaged, it is the habitat of may sea creatures.

(more…)

More info »

Arguineguin Reef

Boat | 12-16m

Dive at Arguineguin Reef to see the many life making the vulcanic rocks their habitat.

(more…)

More info »

Magic II

Boat | 12 - 20 m

Dive at Magic II is accessible for all divers. Thanks to the many possibe routes, even divers limited to 12 mtrs fully enjoy the dive.

(more…)

More info »

Balito Deep

Boat | 23m

A dive at Balito Deep, just in front of Anfi, is only for advanced divers. With a depth of 23 meters you must prepare to watch your no-deco time.

(more…)

More info »

Bahia Lila

Boat | 5-15m

Discover Bahia Lila, the Scuba Sur house reef. Most of our trainees have completed their Open Water courses here. Thanks to the landscape, everyone can enjoy the dive.

(more…)

More info »

Sailboat

Boat | 33 m

Embark on an exhilarating underwater adventure with our deep dive to a sailboat wreck at 33 meters. This captivating experience is tailored for experienced divers, unveiling the mysteries of the deep as you explore the haunting beauty of the sunken vessel. Discover the secrets of the depths in a dive reserved for the bold and adept.

(more…)

More info »

Velero

Barco | 33m

Acompáñanos en una emocionante aventura submarina con nuestra inmersión, sumérgete profundamente hasta el velero, un naufragio a 33 metros de profundidad. Esta impresionante inmersión está dirigida a buceadores experimentados. Revela los misterios de las profundidades mientras exploras la cautivadora belleza del naufragio. Descubre los secretos de las profundidades en una inmersión reservada para buceadores valientes y experimentados.

Desciende a lo largo de la línea de anclaje y sumérgete en “el azul”. Después de un tiempo, aparece una sombra en el fondo. A medida que desciendes más profundamente, los contornos del naufragio se vuelven claros y descubres el casco del velero perdido. Descansando majestuosamente sobre la arena blanca, un recuerdo de un sueño perdido, es un espectáculo hermoso. Grandes grupos de pargos y roncadores esconden partes del naufragio y hacen que la vista sea mágica.

Más cerca del naufragio, vemos cómo el mar descompone lentamente este trozo de aluminio. Mientras tanto, forma el hábitat de una amplia gama de vida submarina, grande y pequeña. Rayas y tiburones ángel se esconden en la arena blanca, esperando a la presa adecuada. Un pulpo se oculta bajo un saliente, una morena asoma tímidamente la cabeza.

El sueño termina abruptamente cuando el tiempo en el fondo indica que es hora de comenzar el ascenso. Lentamente ascendemos y vemos cómo el naufragio desaparece lentamente en su entorno. Una inmersión para no olvidar.

Down to Sail Boat The helm Discovering the hull A long way up and down the helm The moray ell having a peek Down to Sail Boat, a lost dream The helm

Ubicación y planificación

Buceamos en el velero en barco para un trayecto de unos 20 minutos. El lugar se encuentra a unas 3,22 millas náuticas (6 km) de Scuba Sur.
Dado que es una inmersión profunda hasta el velero, esta inmersión es solo para buceadores con licencia de al menos 30 metros de profundidad.

Realizamos las inmersiones en el lugar por la mañana. En las inmersiones matutinas, a menudo se combina el lugar con inmersiones poco profundas como Bahía Lila o el Arrecife de Arguineguín.

More info »

Zeilboot

Boot | 33m

Ga op een opwindend onderwateravontuur met onze duik, diep naar zeilboot, een wrak op 33 meter diepte. Deze fantastische duik is voor ervaren duikers. Het onthult de mysteries van de diepte terwijl je de betoverende schoonheid van wrak verkent. Ontdek de geheimen van de diepten tijdens een duik die voor de dapperen en bedrevenen is gereserveerd.

Daal af langs de ankerlijn en duik in “the blue”. Na een tijdje verschijnt er een schaduw op de bodem. Naarmate je dieper gaat, worden de contouren van het wrak duidelijk en ontdek je de romp van de verloren zeilboot. Diepgelegen op het witte zand, een aandenken aan een verloren droom, is het een prachtig schouwspel. Grote groepen snappers en grunts verbergen delen van het wrak en maken het zicht magisch.

Dichter bij het wrak zien we hoe de zee dit stuk aluminium langzaam afbreekt. Ondertussen vormt het de habitat van een breed scala aan groot en klein onderwaterleven. Roggen en engelhaaien verschuilen zich in het witte zand, wachtend op de juiste prooi. Een octopus verstopt zich onder een uitstekende plank, een murene steekt verlegen zijn kop naar buiten.

De droom eindigt abrupt wanneer de bodemtijd aangeeft dat het tijd is om de opstijging te beginnen. Langzaam stijgen we op en zien we het wrak langzaam in zijn omgeving verdwijnen. Een duik om niet te vergeten.

Diep naar zeilboot The helm Discovering the hull Heel diep the helm The moray ell having a peek Diep naar zeilboot, een verloren droom The helm

Locatie en planning

We duiken bij de zeilboot met de boot voor een boottocht van ongeveer 20 minuten. De locatie bevindt zich op ongeveer 3,22 zeemijl (6 km) van Scuba Sur.
Gezien het diep is naar zeilboot is deze duik enkel voor duikers mer een licentie voor minimaal 30 meter.

We duiken op de locatie in de ochtend. Tijdens de ochtendduiken wordt de locatie vaak gecombineerd met ondiepe duiken zoals Bahia Lila of Arguineguin Reef.

More info »

Segelboot

Boot | 33m

Begleiten Sie uns zu einem spannenden Unterwasserabenteuer mit unserem Tauchgang, tief zum Segelboot, einem Wrack in 33 Metern Tiefe. Dieses beeindruckende Erlebnis richtet sich an erfahrene Taucher. Es enthüllt die Mysterien der Tiefe, während Sie die fesselnde Schönheit des Wracks erkunden. Entdecken Sie die Geheimnisse der Tiefen bei einem Tauchgang, der für mutige und versierte Taucher reserviert ist.

Gehen Sie entlang der Ankerleine hinunter und tauchen Sie ins “Blaue”. Nach einer Weile erscheint ein Schatten auf dem Grund. Je tiefer Sie gehen, desto deutlicher werden die Konturen des Wracks, und Sie entdecken den Rumpf des verlorenen Segelboots. Majestätisch auf dem weißen Sand liegend, ein Andenken an einen verlorenen Traum, ist es ein wunderschöner Anblick. Große Gruppen von Schnappern und Grunzern verbergen Teile des Wracks und verleihen der Szenerie eine magische Note.

Näher am Wrack sehen wir, wie das Meer dieses Stück Aluminium langsam zersetzt. In der Zwischenzeit bildet es den Lebensraum für eine breite Palette von großem und kleinem Unterwasserleben. Rochen und Engelshaie verstecken sich im weißen Sand und warten auf die richtige Beute. Ein Oktopus versteckt sich unter einem herausragenden Stück, eine Muräne streckt schüchtern den Kopf heraus.

Der Traum endet abrupt, wenn die Grundzeit anzeigt, dass es Zeit ist, mit dem Aufstieg zu beginnen. Langsam steigen wir auf und sehen, wie das Wrack langsam in seiner Umgebung verschwindet. Ein Tauchgang, den man nicht vergessen wird.

Down to Sail Boat The helm Discovering the hull A long way up and down the helm The moray ell having a peek Down to Sail Boat, a lost dream The helm

Ort und Planung

Wir tauchen am Segelboot mit dem Boot für eine Bootsfahrt von etwa 20 Minuten. Der Ort befindet sich etwa 3,22 Seemeilen (6 km) von Scuba Sur entfernt.
Da es sich um einen Tauchgang in die Tiefe zum Segelboot handelt, ist dieser Tauchgang nur für Taucher mit einer Lizenz für mindestens 30 Meter Tiefe geeignet.

Wir tauchen morgens an der Stelle. Morgentauchgänge werden oft mit flachen Tauchgängen wie Bahia Lila oder Arguineguin Reef kombiniert.

More info »

Mogan Wrecks

Boat | 18-20m

If you are into wreck diving, you must discover Mogan Wrecks. Two shipwrecks at a short distance fron eachother at a depth of 18 meters.

(more…)

More info »

Mogan Caves

Boat | 10-15m

Head toward Mogan Caves, direction southwest from Puerto de Mogan, and you’ll come across a delightful marine reserve known as El Perchel. It’s easy to spot the immense volcanic wall emerging from the sea, serving as a habitat for numerous seabirds.

(more…)

More info »